Mappestruktur

- OBS! Vi jobber med oppdatering av hjelpefilene.
Topp  Forrige  Neste

mappestruktur

 

Søknadsblankettene legges til en mappestruktur med en hovedmappe "Nytt tiltak" og en undermappe "Ny milepæl". Hvordan du velger å bruke mappestrukturen er helt opp til deg selv, også hvilke navn du benytter, men med denne funksjonaliteten kan søknadene struktureres og sorteres etter milepæler i søknadsprosessen.

 

Hovedmappe "Nytt tiltak":
Skriv gjerne inn en tittel som kort beskriver hva tiltaket omfatter, f.eks. "Oppføring av enebolig". Ny hovedmappe, det vil si et nytt tiltak, opprettes kun dersom du skal sende inn enda en byggesøknad på samme prosjekt, f.eks. en garasje eller svømmebasseng.

 

Undermappe "Ny milepæl":
Hvert tiltak deles opp i milepæler for å få strukturert søknaden etter ulike stadier i søknads- og saksbehandlingsprosessen, som f.eks. ramme, IG, brukstillatelse og ferdigattest. Hvordan du ønsker å dele opp tiltaket og hva disse milepælene skal kalles, er helt opp til deg selv. Tittelen kan tilpasses senere og milepælene kan alltids flyttes på.

 

 

OpprettE NY milepæl

 

Milepæler i byggesaken opprettes én etter én, dvs. etter hvert som man arbeider med byggesøknaden. Første milepæl blir gjerne Tillatelse til tiltak eller Rammetillatelse, mens neste kan gjelde alt fra mangelbrev, opphør av ansvarsrett til endring av tillatelse og ferdigattest.

 

Opprette ny milepæl (undermappe)

 

1.Trykk på knappen Ny milepæl. En popup med forslag på milepæler i en byggesak åpnes.
2.Velg aktuell milepæl. Hvis du skal igang med en søknad for et nytt tiltak, velg milepælen Tillatelse til tiltak eller Rammetillatelse. Finner du ikke riktig milepæl eller ordlyden du vil bruke, kan du velge Annet. Tittelen på milepælen kan tilpasses senere.
3.Når ønsket milepæl er valgt, trykker du Ok. Ny milepæl er opprettet. Du kan nå opprette blanketter på denne milepælen.

 

 

Merk!

Skal man sende inn 3 søknader på samme eiendom, f.eks. en enebolig, garasje og svømmebasseng, opprettes det tre tiltak (hovedmapper): Ett tiltak for eneboligen, et annet for garasjen og det tredje for svømmebassenget. Hvert tiltak kan igjen deles opp i milepæler for å få strukturert søknaden.