Inspeksjoner

- OBS! Vi jobber med oppdatering av hjelpefilene.
Topp  Forrige  Neste

Holte Inspeksjoner er en videreføring av Holte Vernerunder. Med Holte Inspeksjoner kan det gjennomføres ulike typer inspeksjoner som vernerunder, ferdigbefaringer mm.

I bedriftsområder kan det gjennomføres inspeksjoner på virksomhetsnivå.
Videre ligger det i bedrift\Inspeksjoner muligheter til å tilpasse modulen for egen virksomhet. Det kan for eksempel lages maler med temaer en ønsker å gjennomgå i inspeksjonene.