Prosjektmaler

- OBS! Vi jobber med oppdatering av hjelpefilene.
Topp  Forrige  Neste

 

I mange tilfeller kan det være nyttig å gjenbruke prosjektinformasjon og bruke de samme kontraktstypene i flere prosjekter. Særlig er dette aktuelt ved oppføring av boligblokker, men også for hyttetun og boligområder med samme utbygger. I kontraktsmodulen kan man gjøre dette enkelt ved å opprette et hovedprosjekt med underprosjekter.

 

Lage prosjektmal

Først opprettes hovedprosjektet. Et hovedprosjekt opprettes på samme måte som et vanlig prosjekt (prosjektet blir uansett ikke et hovedprosjekt før det knyttes til underprosjekter).

Fyll ut den prosjektinformasjonen som er felles for alle underprosjektene, sånn som for eksempel:

 

oNavn på prosjektet (f.eks. Hyttetunet Kantarelltoppen)
oBeskrivelse
oGatenavn
oPostnummer og sted
oKommune

 

Åpne deretter kontraktsmodulen og legg til aktuelle kontrakter. Kontraktene fylles ut med det som er av felles vilkår og informasjon. Når malene er ferdige, endres status til «Prosjektmal».

 

 

Opprette underprosjekt

Åpne prosjektlisten og søk opp det prosjektet som skal fungere som hovedprosjekt. For å opprette underprosjekter til dette, trykker du på pilen på tilhørende flervalgsknapp og velger Legg til underprosjekter.

Et pop-up vindu vises og her velger du hvor mange underprosjekter du skal ha (flere underprosjekter kan også opprettes senere). Trykk Ok og underprosjektene er opprettet.

 

 

KONTRAKT_OpprettUnderprosjekt1.1

 

 

Underprosjektene vil få unike prosjektnumre, men de vil beholde navnet til hovedprosjektet. Prosjektnavnet kan endres under Prosjektadministrasjon > Detaljer.

 

 

Bruk av prosjektmal

Prosjektmaler fra hovedprosjektet kan nå legges til alle underprosjektene. Disse prosjektmalene legges til på samme måte som alle andre kontrakter, men vil nå være delvis utfylte. De er ikke låst for å kunne gjøre endringer, så tilpasninger til hvert enkelt underprosjekt er fortsatt mulig.

 

Når du velger å legge til en kontrakt, vil standard visning for underprosjekter være å vise disse kontraktsmalene i plukklisten.

 

 

KONTRAKT_ProsjektmalPlukkliste1.1