Endring

- OBS! Vi jobber med oppdatering av hjelpefilene.
Topp  Forrige  Neste

Endring

Full oversikt over alle endringer i prosjektet
Det kan registreres endringer på app eller web
Det kan kalkuleres en kostnad på endringen
Endring kan sendes på epost til kunde
Endring kan aksepteres
Kopling mot modulen Prosjektøkonomi

 

 

 

Endring - oversikt over endringer i et prosjekt

I endringsmodulen kan man håndtere og få oversikt over endringer i et prosjekt.

 

Opprette ny endring
Oversikt over alle registrerte endringer med alle data knyttet til endringene
Filter for filtrering av oversikten
Kolonnevelger (Flere valg) – velg hvilke kolonner som skal vises i tabellen.

 

 

clip0425

 

 

 

 

Opprette ny endring og behandling av endring

 

Ny endring kan opprettes på web eller fra app for mobil eller nettbrett. Fra app gjøres dette i avviksappen.

 

Her registreres all informasjonen om endringen.

 

Tittel: Obligatorisk.
Beskrivelse: Må ha beskrivelse eller merkelapp.
Merkelapp: Må ha beskrivelse eller merkelapp.
Inntraff: Dato settes til dagens dato og klokkeslett, men kan endres manuelt.
Frist: Frist for behandling av avvik/endring. Frist kan også defineres som frist for kunde til å akseptere endring.
Forslag til tiltak
Lokasjon: tekstfelt
Vedlegg: Last opp vedlegg til endringen.
Kunde
Kostnad
Kommentarer

 

clip0426

 

Kunde

Kunde er automatisk lagt til dersom det er lagt til kunde i prosjektet (Prosjektadministrasjon/detaljer).

Men kunde kan endres for den enkelte endringen.

Navn: Velg firma eller person dersom kunden er en privatperson
Epost: Velg person/ epost som skal knyttes til endringen. Når kunde er firma kan det velges person ansatt i dette firmaet.
Tøm alle felt

 

 

 

Legg til kostnad

Kostnad kan legges til på ulike måter. Kostnad kan være intern eller ekstern. Kostnad kan kalkuleres ved å legge til timer og materielle kostnader, eller registreres direkte inn som total.

 

Navn/ tittel: Tittel er obligatorisk. Den settes som forvalg til valgt tittel på endringen.
Antall timer: Antall timer man ønsker
Timepris: Intern timepris
Pris ut: fakturerbar timepris
Kostnader: Øvrige kostnader, materialer mm.
Påslag: Prosentvis påslag på øvrige kostnader
Totalt arbeid: Viser kostnad på arbeid
Totalt påslag: Viser det totale påslaget
Totalt: Totalsum
Intern kostnad: Det kan hukes av dersom kostnaden ikke skal faktureres/ kostnaden er en intern kostnad.
Fortjeneste: Viser evt. fortjeneste
Lagre
Avbryt

 

25% merverdiavgift settes i tillegg til totalbeløpet. Merverdiavgift kan evt. endres.

 

 

clip0383

 

 

 

 

clip0427

 

 

 

Saksbehandling

Lukkes/ Lukkes på stedet: Lukker endringen.
Overfør til avviksansvarlig: Endringen overføres til den som er registrert som avviksansvarlig i prosjektet.
Registrer/ send videre: Endringen kan overføres til prosjektdeltakere eller firmaer som er knyttet til prosjektet gjennom Avvik samhandling.

 

 

 

 

Send til kunde – og få aksept fra kunde

 

Når endring er registrert, kan denne sendes på epost til kunde.

Ved å velge «send til kunde» opprettes det en epost med vedlagt rapport som inneholder informasjon om endringen. Når epost sendes vil endringen få statusen «sendt til kunde».

 

Dersom kunden aksepterer endringen, kan en registrere endringen som akseptert. Dette valget dukker opp etter at status er satt til «sendt til kunde».

 

 

clip0384

 

 

Epost kan sendes fra HoltePortalen, eller fra en epost som er knyttet til en ekstern epostløsning. (Epost-kopling kan foretas fra Min side). Den siste løsningen gjør det mulig å sende epost til kunde og motta svar direkte inn i epost-klienten på Min side. Eposter kan også knyttes opp mot prosjektet.

 

clip0385

 

 

 

 

Kopling mot Prosjektøkonomi i HoltePortalen

Dersom man har tilgang til modulen Prosjektøkonomi, dukker alle avvik og endringer med tilknyttet kostnad opp i oversikten over forventete inntekter og kostnader i prosjektet.

 

clip0386

 

 

Rapporter

Rapporter kan tas ut enkeltvis i oversiktene over  endringer, eller samlet i rapporter under Rapporter.

I rapporter kan en bruke filter, filtrere ved bruk av kolonnene og huke av avvik eller endringer en ønsker å inkludere i rapportene.

Oversiktsrapport: Viser liste over utvalgte avvik/ endringer – med noen tilknyttede data
Rapport: Viser detaljert informasjon om utvalgte avvik/endringer.
Inkluder vedlegg: Tar med bilder knyttet til avviket/endringen og evt. opplastede vedlegg.
Eksport til CSV: Alle data om avvikene/endringene kan eksporteres til CSV-fil. Da kan data brukes til egen statistikk.

 

clip0388

 

clip0389

 

clip0390