Importer kontakter

- OBS! Vi jobber med oppdatering av hjelpefilene.
Topp  Forrige  Neste

Import av kontakter

 

Du kan importere kontakter ved hjelp av en .csv fil. Er det rett format på denne filen vil du kunne importere den og kontaktene som ligger i denne filen vil automatisk opprettes i systemet. Både personer og bedrifter kan

importeres, og forhold mellom dem vil beholdes.

 

For å laste ned en fil som kan brukes trykk HER.

 

For å se forklaring til denne filen se i bunnen av dette temaet.

 

Importere kontakter steg for steg

 

1.Trykk på "Ny kontakt" og velg importer.
2.Trykk på knappen "Velg fil", og velg en fil med rett format fra egen maskin.
3.Se på dataene for å se at de ser riktige ut. Sjekk statuskolonnen for å se hva som eventuelt er feil.
4.Ser noen bokstaver feil ut kan du velge annerledes koding i nedtrekkmenyen øverst på siden (UTF-8 og Windows-1252 er de vanligste)
5.Velg hvilke kontakter du vil ha med i importen ved å velge sjekkboksene til venstre.
6.Du kan klikke sjekkboksen i hjørnet for å velge alle.
7.Trykk importer nederst il venstre for å importere.

 

 

Forts. under bildet

Import

 

 

Forklaring til fil

 

Last ned filen HER.

 

Filen er på engelsk slik at vi enklere skal kunne ta imot flere filer.

 

ContactId:

Dette er en id til kontakten, denne kommer ofte med om filen er laget via en eksport. Trenger ikke fylles ut, men er viktig om man ønsker en kobling mellom en bedrift og en kontaktperson.

ParentId:

 

Denne avgjør om det skal lages en kobling mellom en bedrift og en person. For å lage kontaktpersoner til bedrifter må bedriftens id legges inn i dette feltet.

IsCompany:

 

Avgjør om kontakten blir en bedrift eller person i systemet. Må stå true for bedrift og false for person.

OrganizationNo:

 

Organisasjonsnummer til en bedrift. Må kun legges inn for bedrifter.

PrimaryName:        

 

Dette er fornavn til en person og fylles ut. Er det en bedrift, bedriftsnavnet legges inn her.

SecondaryName:

 

Dette er etternavnet til en person og fylles ut.

Phone:

 

Dette er telefonnummeret til kontakten, trenger ikke fylles ut.

Mobile:

 

Dette er mobiltelefonnummeret til kontakter, trenger ikke fylles ut.

Fax:

 

Dette er faxnummeret til kontakten, trenger ikke fylles ut.

Email:

 

Dette er eposten til kontakten, trenger ikke fylles ut

Adress:

 

Dette er gatenavn og nummer til kontakten, trenger ikke fylles ut.

ZipCode:

 

Dette er postnummer til kontakten, trenger ikke fylles ut.

 

ZipRegion:

 

Dette er poststed til kontakten, trenger ikke fylles ut.

 

WebAddress:

 

Dette er nettadressen til kontakten, trenger ikke fylles ut.

 

AccountNo:

 

Dette er kontonummer til kontakten, trenger ikke fylles ut.

ContactNo:

 

Dette er kontaktnummeret kontakten får i systemet, trenger ikke fylles ut.

Department:

 

Dette er avdelingen til en personkontakt, trenger ikke fylles ut.

Position:

 

Dette er stillingen til en personkontakt, trenger ikke fylles ut.