Risikoanalyse - min side

- OBS! Vi jobber med oppdatering av hjelpefilene.
Topp  Forrige  Neste

Risikoanalyser publisert til Min side

På min side vil publiserte risikoanalyser være tilgjengelige for alle ansatte.

Publiserte analyser gjennomført på bedriftsnivå er tilgjengelig for alle ansatte. Analyser gjennomført i prosjekter er tilgjengelig for prosjektdeltakere.

 

Rapport

Rapport etter analyse

 

Matrise - visning av analyse

Viser plassering av alle analyserte risikoer langs dimensjonene sannsynlighet og konsekvens

Klikk på objekt for detaljvisning av risikoen. Tallet er en ID som viser til rekkefølgen risikoene er opprettet i.

 

Før tiltak - risiko basert på at risikoreduserende tiltak ikke er gjennomført
Nåsituasjon - risiko i øyeblikket, den tar hensyn til om risikoreduserende tiltak er gjennomført eller ikke.
Etter tiltak - risiko basert på at risikoreduserende tiltak er gjennomført

 

 

 

clip0418