Oppsett/administrasjon av sjekklister

- OBS! Vi jobber med oppdatering av hjelpefilene.
Topp  Forrige  Neste

I dette vinduet administreres arbeidet med sjekklister i et prosjekt. Det planlegges hvilke sjekkllister som skal fylles ut og av hvem. Videre kan en følge med på fremdriften for utfylling av sjekklister i prosjektet.

 

Før en kan legge til sjekklister i prosjektet må prosjektet ha vært opprettet i Prosjektregisteret (se egen veiledning).
Velg så et prosjekt fra rullegardinmenyen som viser alle prosjektene.
Klikk på "Maler" og du vil finne sjekklister fra Holte og eventuelt maler bedriften selv har laget: prosjektmaler eller egendefinerte maler.
Ved å klikke på "Gruppe" opprettes en ny gruppe. Gruppene brukes her til å systematisere prosjektet ved behov. Når prosjektstrukturen er satt kan en legge til sjekkpunkter.
"Opprett ny sjekkliste" innebærer at en lager en ny sjekkliste.  

 

 

Prosjekt sjekklister