Inspeksjoner- Planer

- OBS! Vi jobber med oppdatering av hjelpefilene.
Topp  Forrige  Neste

Planlegge inspeksjoner på bedriftsnivå

Under Inspeskejoner og planlegging i bedriftsområdet kan en planlegge inspeksjoner på virksomhetsnivå. Det vil si inspeksjoner som ikke er knyttet til spesifikke prosjekter.

 

Siden viser oversikt over planer.

 

Planer kan filtreres basert på:

 

Status: En kan filtrere på "Planlagte" og "Alle". Planlagte viser kun inspeksjoner som ikke er gjennomførte og som ikke er gått over planlagt dato.
Inspeksjonstype: En kan filtrere planene etter hvilken inspeksjonstype planen er knyttet til.
Rediger planer - dersom plan er satt opp, kan denne redigeres i etterkant.

 

 

clip0353

 

 

 

 

Inspeksjonstype: Denne vil filtrere maler og risikoområder basert på valgt inspeksjonstype.

 

 

Velge mal

Er det satt opp maler kan en velge hvilken mal som skal brukes i de planlagte inspeksjonene. Malen vil da inneholde et oppsett med områder som vises under Agenda, og evt. oppsett av ansvarlig, deltakere og frekvens under Detaljer.
Malen kan tilpasses i oppsettet av en plan.

 

 

clip0355

 

 

Agenda

I fanen «Agenda» kan det legges til områder som skal vurderes i inspeksjonene.

Inspeksjonen kan også settes opp uten agenda.

 

Nytt område: Agendaen bygges opp av områder, med underliggende punkter. Disse punktene brukes som utgangspunkt når inspeksjoner skal gås. Punktene kan markeres for å opprette avvik.
Punktene kan settes opp med forhåndsdefinerte forlag til informasjon om et avvik som er basert på punktet. En kan for eksempel legge til en merkelapp/ tag.
Importere områder. Enten fra Holte sine områder, eller bedriftens opprettede områder.
Våre egne områder: Områder laget av egen bedrift. Områdene er filtrert etter inspeksjonstype.
Holtes områder: Områder laget av Holte.

 

 

clip0357

 

 

Detaljer

I fanen «detaljer» setter en opp ulike kriterier for inspeksjonen.

 

Tittel: Obligatorisk
Beskrivelse (ved behov)
Deltakere - interne deltakere, kan velges blant firmaets ansatte
Ansvarlig – Obligatorisk. Den personen som får ansvar for gjennomføringen. Den planlagte inspeksjonen vises på "Min side" på web og i inspeksjonsappen.
Tidsrom: fra og til dato for serien med inspeksjoner
Gjenta hver - uke
Ukedag(er)
Tidspunkt
Eksterne deltakere: Det kan skrives inn nye deltakere eller hentes fra kontakter i HoltePortalen.
Skal planen lagres som en ny mal? - Oppsettet lagres da som en av din bedrifts maler.

 

Opprett: Til slutt opprettes inspeksjonene. Da settes det opp en plan basert på valgte kriterier.

clip0359