Rutiner

- OBS! Vi jobber med oppdatering av hjelpefilene.
Topp  Forrige  Neste

I systemdokumenter for prosjekt kan en prosjektadministrator sette opp og tilpasse rutiner for et prosjekt. Når rutiner er godkjent kan disse publiseres til en prosjekthåndbok slik at de blir tilgjengelige for prosjektdeltakerne.

Løsningen er for en administrator og det er kun den personen som er ansvarlig for en håndbok som kan administrere den. Ved behov kan en endre ansvarlig for en håndbok (se Ny håndbok).

 

Klikk på "Ny håndbok" for å opprette en ny mappe med rutiner. Eks. en mappe for KS-rutiner eller HMS-rutiner.
I oversikten ser du tittelen på håndboka, hvem som er ansvarlig og evt. når en mappe ble publisert.
"Åpne"-knappen åpner håndboken.
"Åpne"-knappen har også en nedtrekksmeny som gir muligheten til å administrere håndboken.  
"Publiser" innebærer at godkjente rutiner i håndboken blir publisert til prosjekthåndboken.
"Opphev publisering" innebærer at håndboken trekkes tilbake fra bedriftshåndboken.
"PDF", er en PDF-rapport av innholdet i håndboken.
"Opphev" innebærer at håndboken trekkes tilbake og arkiveres. Merk at den kan hentes tilbake igjen.
"Vis opphevede håndbøker": Her kan håndbøker som er opphevet hentes tilbake til visningen og evt. gjenopprettes og publiseres på nytt.

 

clip0260