Avvik

Full oversikt over alle avvik i prosjektet
Registrere avvik på app eller web
Kalkuler kostnad på avvik
Send rapport om Avvik
Kopling mot modulen Prosjektøkonomi

 

 

 

Oversikt over avvik i et prosjekt

Under temaet "Avvik" får man oversikt over alle avvik registrert i hvert enkelt prosjekt.

 

Man kan behandle avvikene og registrere nye avvik. Oversikten kan tilpasses med hensyn til data som skal vises ved valg av kolonner og bruk av filter.

 

Opprette nytt avvik
Oversikt over alle registrerte avvik med alle data knyttet til avviket
Filter for filtrering av oversikten
Kolonnevelger (Flere valg) – velg hvilke kolonner som skal vises i tabellen.

 

 

Prosjekt avviksregister

 

 

 

 

 

Oppretting og behandling av avvik

 

Nytt avvik kan opprettes på web eller fra app for mobil eller nettbrett.

 

Informasjon som kan registreres om avviket:

 

Tittel: Obligatorisk.
Beskrivelse: Må ha beskrivelse eller merkelapp.
Merkelapp: Må ha beskrivelse eller merkelapp.
Type: Kan være KS, HMS, Vernerundeavvik
Inntraff: Dato settes til dagens dato og klokkeslett, men kan endres manuelt.
Frist: Frist for behandling av avvik
Forslag til tiltak
Lokasjon: tekstfelt
Produksjonsunderlag: Gir mulighet til å markere avviket på opplastet produksjonunderlag (markere avvik på tegning)
Vedlegg: Last opp vedlegg til avviket.

 

 

clip0391

 

 

Kunde

Kunde kan legges til avviket

Navn: Velg firma eller person dersom kunden er en privatperson
Epost: Velg person/ epost som skal knyttes til avviket. Når kunde er firma kan det velges person ansatt i dette firmaet.
Tøm alle felter

 

 

Legg til kostnad

Kostnad kan legges til på ulike måter. Kostnad kan være intern eller ekstern. Kostnad kan kalkuleres ved å legge til timer og materielle kostnader, eller registreres direkte inn som total.

 

 

Navn/ tittel: Tittel er obligatorisk. Den settes som forvalg til valgt tittel på endringen.
Antall timer: Antall timer man ønsker
Timepris: Intern timepris
Pris ut: fakturerbar timepris
Kostnader: Øvrige kostnader, materialer mm.
Påslag: Prosentvis påslag på øvrige kostnader
Totalt arbeid: Viser kostnad på arbeid
Totalt påslag: Viser det totale påslaget
Totalt: Totalsum
Intern kostnad (?): Det kan hukes av dersom kostnaden ikke skal faktureres/ kostnaden er en intern kostnad. Særlig aktuelt ved avvik.
Fortjeneste: Viser evt. fortjeneste
Lagre
Avbryt

 

 

 

clip0393

 

 

 

Saksbehandling

Lukkes/ Lukkes på stedet: Lukker avviket.
Overfør til avviksansvarlig: Avviket overføres til den som er registrert som avviksansvarlig i prosjektet.
Registrer/ send videre: Avviket kan overføres til prosjektdeltakere eller firmaer som er knyttet til prosjektet gjennom Avvik samhandling.

 

Rapporter

Rapporter kan tas ut enkeltvis i oversiktene over avvik, eller samlet i rapporter under Rapporter.

I rapporter kan en bruke filter, filtrere ved bruk av kolonnene og huke av avvik eller endringer en ønsker å inkludere i rapportene.

 

Oversiktsrapport: Viser liste over utvalgte avvik/ endringer – med noen tilknyttede data
Rapport: Viser detaljert informasjon om utvalgte avvik/endringer.
Inkluder vedlegg: Tar med bilder knyttet til avviket/endringen og evt. opplastede vedlegg.
Eksport til CSV: Alle data om avvikene/endringene kan eksporteres til CSV-fil. Da kan data brukes til egen statistikk.

 

 

clip0394

 

 

clip0395

 

 

Kopling mot Prosjektøkonomi i HoltePortalen

Dersom man har tilgang til modulen Prosjektøkonomi, dukker alle avvik og endringer med tilknyttet kostnad opp i oversikten over forventete inntekter og kostnader i prosjektet.

 

clip0396