Kalkulasjonsnøkkelen

- OBS! Vi jobber med oppdatering av hjelpefilene.
Topp  Forrige  Neste

Kalkulasjonsnøkkelen er Norges mest brukte kalkyleverktøy. Dette er et komplett og uunnværlig arbeidsverktøy når du skal kalkulere og gjøre raske og effektive kostnadsoverslag for både nybygg og rehabilitering.

 

I KALKULASJONSNØKKELEN FINNER DU!

 

Komplett kalkyleverktøy med alt fra enhetstider og -priser til arealpriser

Fyldig kalkyleveiledning

Priser oppdateres to ganger i året!

87 budsjettpriser fordelt på 32 bygningstyper i 3 ulike standard (Oppdatert etter NS 3457)

3000 ferdige bygningselementer med priser basert på NS 3451

5300 enhetstider og priser samt materialforbruk og UE-priser (Oppdatert etter ny NS 3420)

Eneste verktøyet i Norge med så mange priser og omfattende innhold. Dette vil gjøre deg tryggere på dine anbud!

Du finner en fyldig kalkyleveiledning slik at du kan lære mer om byggøkonomi og kalkulasjon

Kan brukes på PC, MAC og forskjellige nettbrett

Den kan brukes som et supplement til våre eller andre kalkulasjonssystemer.

Ferdige bygg og elementer som mal på byggemetoder. Gjør det enklere for nybegynnere å bruke ferdige elementer, bygningstyper etc.

Vi tilpasser nettversjonen etter de kravene som stilles av bransjen. Klarer du å følge med på alt dette?

 

OPPDATERT PRISDATABASE

 

Kalkulasjonsnøkkelen er en oppdatert prisdatabase som inneholder priser for de forskjellige fag basert på kapittelinndelingen i NS 3450.

Den har over 5300 priser for både nybygg-, ombygg- og rivearbeider.

Alle priser er bygget opp med tidsforbruk og materialforbruk etter markedstall.

Godt resultat er avhengig av riktig verktøy!

Klikk på nederste linje på infoside for å lese prisfoutsetninger og annen informasjon om bl.a. kalkylevettregler