Redigere Rutine

- OBS! Vi jobber med oppdatering av hjelpefilene.
Topp  Forrige  Neste

Når du er i redigeringsmodusen kan du gjøre endringer i en Rutine.

 

"Lagre" innebærer at endringer som foretas kun lagres. De får ikke reell betydning før dokumentet godkjennes og Håndboken publiseres på nytt.
"Godkjenn" innebærer at dokumentet godkjennes.

 

clip0201

 

 

clip0202