Rapport

- OBS! Vi jobber med oppdatering av hjelpefilene.
Topp  Forrige  Neste

Rapporter kan tas ut enkeltvis i oversiktene over  endringer, eller samlet i rapporter under Rapporter.

I rapporter kan en bruke filter, filtrere ved bruk av kolonnene og huke av  endringer en ønsker å inkludere i rapportene.

Oversiktsrapport: Viser liste over alle endringer.
Rapport: Viser detaljert informasjon om utvalgte endringer.
Inkluder vedlegg: Tar med bilder knyttet til endringen og evt. opplastede vedlegg.
Eksport til CSV: Alle data om endringene kan eksporteres til CSV-fil. Da kan data brukes til egen statistikk.

 

 

clip0429