Publisere en håndbok

- OBS! Vi jobber med oppdatering av hjelpefilene.
Topp  Forrige  Neste

Når man har opprettet en håndbok og har godkjent rutiner, kan håndboken publiseres.

Velg "Publiser" i nedtrekksmenyen (på Åpne-knappen)
I publiseringsvinduet får man valget mellom å publisere som låste rutiner eller redigerbare maler.
oPublisere som låste rutiner: undervirksomhetene får rutiner tilgjengelige som må godkjennes uten egen redigering
oPublisere som redigerbare rutiner: undervirksomhetene får rutiner tilgjengelige som de selv kan tilpasse
Har man publisert tidligere får man tilleggsvalget - oppdater eksisterende håndbok.
Når håndbok er publisert må den - dersom dette ikke er gjort før - knytte håndboken mot en lisens virksomheten har fått tildelt.

 

 

clip0339

 

 

 

 

clip0340