Ny håndbok

- OBS! Vi jobber med oppdatering av hjelpefilene.
Topp  Forrige  Neste

Klikk "Ny håndbok" og fyll inn Tittel og Ansvarlig og trykk "Lagre" eller "Avbryt". I visningsvinduet kan du legge til eller redigere rutiner til håndboken.

Du kan lage helt nye rutiner, eller hente utkast til rutiner i Maler. Maler er en samling eksempler på rutiner som er tilgjengelige for alle.

 

 

"Ny rutine" innebærer at en lager en helt ny rutine
Underdokumenter kan lages ved å trykke på pluss-knappen (+).
Maler er en samling utkast til rutiner som Holte har laget.
"Rediger håndbok" innebærer at en kan endre ansvarlig for en håndbok og tittel på håndboken.
"Opphevede rutiner" innebærer at dokumenter som er opphevet vises i oversikten over dokumenter.
"Rediger dokument" aktiverer et dokument og gir mulighet til å godkjenne det, revidere det mm.

 

 

clip0197

 

 

clip0198