Opprette blanketter

- OBS! Vi jobber med oppdatering av hjelpefilene.
Topp  Forrige  Neste

 

For å få opprettet byggesøknadsblanketter må du først ha et prosjekt. Er prosjektet opprettet, går du til modulen Blankett i venstremenyen og velger undermenyen "Byggesøknad".

 

Fra 25.01.2023 opprettes det en mappestruktur automatisk, med en hovedmappe "Nytt tiltak" og en undermappe "Ny milepæl", slik at du kan legge til byggesøknadsblanketter med en gang modulen åpnes. Blanketter legger du til ved å trykke på knappen 'Legg til blanketter'.

 

 

Opprette blanketter

 

1.Åpne Prosjektområdet. Velg Blankett og undermenyen Byggesøknad i venstremenyen.
2.Mappestruktur med en hovedmappe "Nytt tiltak" og en undermappe "Ny milepæl" opprettes automatisk. Blanketter som opprettes, vil som standard lagres under denne undermappen dersom ingen andre undermapper er opprettet.
3.Trykk på knappen Legg til blanketter. En plukkliste med byggesøknadsblanketter åpnes.
4.Kryss av for de blankettene du har behov for. Er du usikker på hvilke blanketter som bør følge søknaden, kan du velge ønsket blankettbakke øverst i plukklisten. Her vil aktuelle søknadsblanketter listes opp for valgt søknadstype.
5.Trykk på Velg og valgte blanketter er lagt til aktivt prosjekt og markert undermappe. Blankettene kan nå åpnes og fylles ut.

 

Oppretter du kun én blankett, vil denne blanketten åpnes direkte for utfylling. Det er kun når det velges flere blanketter at du kommer tilbake til arbeidsflaten.

 

 

Merk!

Eiendomsinformasjon og opplysninger om tiltakshaver og ansvarlig søker fylles ut i eget pop-up vindu. Fyll ut feltene så fullstendig som mulig da disse opplysningene hentes automatisk inn i blankettene.

 

 

2023-01-24_LeggTilBlankett