Inntekter

- OBS! Vi jobber med oppdatering av hjelpefilene.
Topp  Forrige  Neste

Inntekter

Her samles det oversikt over inntekter det er utstedt faktura på.

 

fakturaliste

 

 

Det er mulig å legge inn fakturaer manuelt dersom Holte faktura ikke benyttes. Velg da knappen "legg til"

Her velges det faktura eller kreditnota.

BIlagsnummer = fakura nummer

Legg inn kunden

Beløp eks mva

 

 

 

Legg til inntekt