Poster

- OBS! Vi jobber med oppdatering av hjelpefilene.
Topp  Forrige  Neste

"Poster" er den minste kalkulerte enhet vi bruker i Kalkulasjonsnøkkelen. Så langt det har vært mulig er postene kalkulert som beskrevet i NS-3420. Man kan utvide postlinjen for å se detaljer om valgte post. Alle poster inneholder en arbeidsressurs og en el. flere materialressurser. Alle poster er sortert etter fagkapittel og NS3420.

 

Poster1ver10

 

For å søke frem ønsket post
Klikk aktuelt fag og du får listet opp alle poster som finnes der.
Skriv inn i søkefelt navn på post og klikk icon for søk.
Visning av antall poster; Klikk pil og velg ønsket antall, nedfor vises 50 stk. pr. side av 994 poster totalt. Du kan velge 20, 50, 75 el. 100.

 

posterprsideKNver10

 

Poster2ver10

Skriv inn f.eks. Gulvlist i søkefelt og klikk søkeicon søkeiconKNver10 og
poster for gulvlister listes opp.
Marker aktuell gulvlist og fyll inn ønsket mengde og du får totalpris som inneholder materialressurs og arbeidstid.
Påslag/avslag kan legges inn, påslag legges inn positivt, Avslag legges inn med negativt fortegn. Se eks.
Når mengde og påslag/avslag er satt, klikk "Legg i kurv" og post med pris legges i "handlekurv" Leggtili kurvKNver10

 

 påslagKNver10        AvslagKNver10

 

postervalgtKNver10

 

Informasjon om hva post inneholder vises ved å klikke på pil til venstre for navn på post,
Her vil du da se milepel som er satt på posten,
Pris pr. arbeidstime og
Hvilke ressurser som ligger i post.