Avviksregister

- OBS! Vi jobber med oppdatering av hjelpefilene.
Topp  Forrige  Neste

Oversikt over alle avvik og endringer  - prosjekter og bedriftsområdet

Under temaet "Avvik" får man oversikt over alle avvik registrert i hvert enkelt prosjekt og i bedriftsområdet

 

Man kan behandle avvikene og registrere nye avvik. Oversikten kan tilpasses med hensyn til data som skal vises ved valg av kolonner og bruk av filter.

 

Opprette nytt avvik
Oversikt over alle registrerte avvik med alle data knyttet til avviket
Filter for filtrering av oversikten
Kolonnevelger (Flere valg) – velg hvilke kolonner som skal vises i tabellen.
Område: Velg bedriftsområdet, alle avvik, eller avvik fra et spesifikt prosjekt.
Varslingsregler: Definer hvordan en ønsker varslinger knyttet til avvik eller endringer.

 

 

Nytt avvik: Se veiledning for avvik i prosjektområdet for mer detaljert informasjon.

 

clip0397