Kontrakt

- OBS! Vi jobber med oppdatering av hjelpefilene.
Topp  Forrige  Neste

 

Modulen Kontrakt inneholder standardiserte forbrukerblanketter for bygg og NS-kontrakter mellom profesjonelle, og er derfor en svært viktig del av alle bygg- og anleggsprosjekter, uansett størrelse og entrepriseform. Ved å bruke Norsk Standards kontrakter med nødvendige særlige bestemmelser, sikrer en at partene får riktig fordeling av rettigheter og plikter, og korrekte sluttoppgjør.

 

Egne tekstmaler for særlige bestemmelser kan enkelt flettes inn i de ulike kontraktene
Mulighet for å opprette kontraktsmaler på hovedprosjektnivå for gjenbruk i underprosjekter
Kontraktene kan sendes på e-post for signering eller gjennomsyn, og man har god oversikt over sendte e-poster i egen utboks
Ferdige signerte kontrakter og ev. endringsmeldinger lastes enkelt opp som vedlegg

 

 

KONTRAKT_Hovedside_Skjermbilde