Eksport av timer til lønn

- OBS! Vi jobber med oppdatering av hjelpefilene.
Topp  Forrige  Neste

Overføring av timer til eksterne lønnssystemer

 

Når timer er ført og lønn skal utbetales, er det mulig å eksportere timer fra Holte Time til ulike lønnssystemer.

 

Vi har eksport til følgende systemer:

 

Huldt & Lillevik
Uni Micro
Visma Lønn
Nettlønn
Zirius
Tripletex
Poweroffice GO
Duett
Generell CSV fil
Visma Payroll

 

OBS! Det er bare låste timer som kan eksporteres. Videre er det viktig at Holte Time er satt opp tilstrekkelig FØR lønnsfil blir generert. Det gjelder bl.annet at alle timeføringer må være knyttet til en lønnsart, samt at det må foreligge en kobling mellom aktivitet/kostnader og lønnsarter.

 

TIPS! Før lønn skal utbetales og før alle timer låses, anbefales det å gå til bedrift - time - rapporter. Velg egendefinert rapport, sorter på ansatt nr/navn og lønnsart. I denne rapporten vil det være mulig å fange opp alle føringer uten lønnsarter. Når rettelser er utført, skal timer låses og lønnseksport kan gjøres.

 

"Eksport" av timer til lønn finner du i "Bedrift" og "Time".

- Klikk "Eksport"

- Velg riktig periode det er ønskelig å kjøre lønn for

- Velg ansatte og prosjekter

- Velg riktig format

- Velg alle lønnsarter, eller det er mulig å legge til noen spesifikke. Dersom du velger å la det stå blankt, velger Holte Time velge alle lønnsartene for deg

 

Resultatet av eksporten kan enten sendes som e-post eller lastes ned direkte.

 

- Du kan velge å eksportere kostnader og negative aktiviteter som f.eks. utbetalt overtid

 

- Det foreligger også en forhåndsvisning, den viser alle transaksjoner som blir med i eksporten til lønn.

 

(Fortsetter under bilde)

 

Company- export hours new look

 

Forhåndsvisning av rapporten

 

Preview of export report with error

 

Bare timer som ikke er eksportert:

 

Company - export of hours - marked hours