Særlige bestemmelser

- OBS! Vi jobber med oppdatering av hjelpefilene.
Topp  Forrige  Neste

 

Når man bruker Norsk Standard kontrakter, er det ofte nødvendig å tilpasse vilkårene i kontraktene til bedriftens eller prosjektets behov. Under Kontrakt i bedriftsområdet kan firmaet lage sine egne maler som kan legges inn i kontraktene (selve kontraktene opprettes i Prosjektområdet).

 

Lage ny tekstmal
1.Åpne Bedriftsområdet og velg Kontrakt > Særlige bestemmelser i venstremenyen
2.Trykk på knappen Ny tekst
3.Et pop-up vindu åpnes. Her fyller du inn tittel og tekst for den nye malen
4.Trykk Ok og ny tekstmal er opprettet

 

Endre tekstmal
1.Åpne Bedriftsområdet og velg Kontrakt > Særlige bestemmelser i venstremenyen
2.Trykk på Endre til høyre for den tekstmalen du vil gjøre om
3.Tekstmalen åpnes i eget pop-up vindu. Her gjør du ønskede endringer (både tittel og tekst kan endres)
4.Trykk Ok og tekstmalen er nå endret

 

Slette tekstmal
1.Åpne Bedriftsområdet og velg Kontrakt > Særlige bestemmelser i venstremenyen
2.Åpne flervalgsknappen til høyre for den tekstmalen du vil slette og velg Slett
3.En pop-up advarsel åpnes. Hvis du er sikker på at du vil slette valgte tekstmal, må slettingen bekreftes i denne meldingen
4.Trykk Ja og tekstmalen er slettet

 

 

Hente inn tekstmal i kontrakt

Standardtekster for særlige bestemmelser kan enkelt legges inn i flere kontrakter. Kontraktene må da først være opprettet på et prosjekt. Det forutsettes også at kontrakten har punktet «Særlige bestemmelser» og at statusen på kontrakten er «Pågår».

 

1.Åpne Prosjektområdet og velg Kontrakt > Kontraktsliste i venstremenyen
2.Åpne flervalgsknappen til høyre for den kontrakten du vil bruke en tekstmal. Velg Sett inn særlig bestemmelse
3.Et pop-up vindu åpnes. Her velger du hvilken tekstmal du vil bruke. Valgene kommer opp i en nedtrekksmeny ved å trykke på tittel-feltet
4.Trykk Ok. Pop-up vinduet lukkes og tekstmalen er lagt inn i kontrakten
5.Åpne kontrakten for å se at punktet «Særlige bestemmelser» er fylt ut og for å gjøre nødvendige tilpasninger til prosjektet

 

Følgende kontrakter har eget punkt for særlige bestemmelser:

3404                (pkt. 11)
3425                (pkt. 19)
3426 A        (pkt. 12)
3426 B        (pkt. 21)
3427                (pkt. 17)
3428                (pkt. 10)
3429 A        (pkt. 15)
3429 B        (pkt. 22)
3501                (pkt. 19)
3502                (pkt. 7)
8404                (pkt. 13)
8405 A        (pkt. 16)
8406 A        (pkt. 15)
8407 A        (pkt. 15)
8409                (pkt. 9)
8415 A        (pkt. 16)
8416 A        (pkt. 16)
8417 A        (pkt. 15)
8440 A        (pkt. 12)