Elementer

- OBS! Vi jobber med oppdatering av hjelpefilene.
Topp  Forrige  Neste

På elementer finner du ferdige kalkulerte bygningsdeler, bygd opp av poster som inneholder materialressurs og arbeidsressurs. Det finnes elementer på bygningstype Nybygg, Ombygg og Rivning.

 

Elementer1KNver10

 

Velg "Bygningstype", eller velg "Alle" når du skal søke opp ett element
Velg bygningsdel, yttervegg, innervegg, dekke, etc., eller velg å søke på alle bygningsdeler
Avansert søk gir deg mulighet til å søke på eller dimensjon i tillegg.
Skriv inn hva du ønsker å søke etter i søkefeltet og klikk på icon for søk.

 

 

elementer2KNver10

 

Søk etter element Bindingsverk av tre..., klikk på aktuelt element og det vises en matrise med alternativer for dimensjon på bindingsverk og annen type kledning på overflate på innvendig vegg.
For å velge ett annet element, klikk aktuell kolonne og rad, og innhold i element endrer i henhold til valg.
Fyll inn aktuell mengde og klikk "Legg til i kurv", valgt element legges i "Handlekurv".
Påslag/avslag i prisen gjøres ved å velge i rubrikk for Påslag. Ønskes avslag i stedet, legges påslag inn med minus foran; "Påslag" endres til "Avslag".
Tegning er kun en skisse ikke en eksakt tegning av valgt element

 

 

elementer3KNver10

 

Klikk "Alternativ liste" og du får opp alle alternativene listet opp under hverandre med kolonner for U-verdi, brannklasse og dimensjon.
Denne visningen gir deg en god oversikt over de forskjellige egenskaper til hvert enkelt element alternativ og det vil være lettere å velge ønsket element.
Fyll inn aktuell mengde og klikk "Legg til i kurv", valgt element legges i "Handlekurv".
Påslag/avslag i prisen gjøres ved å velge i rubrikk for Påslag. Ønskes avslag i stedet, legges påslag inn med minus foran; og "Påslag" endres til "Avslag".
Tegning er kun en skisse ikke en eksakt tegning av valgt element.

 

elementer4KNver10

 

På fane for element egenskaper finner du info som er satt på valgte element/alternativ

 

Øverst til høyre i bildet har vi en visning av liste for mengdefaktor, som skal brukes for å få riktig arbeidstid på aktuell jobb.

 

 

 

 

Ønskes det å skjule søkeverktøy og liste over elementer, klikk pil og motsatt for å få den frem igjen.

 

 

Informasjon om "Elementprismetoden" fås ved å klikke og du får en opp en dialogboks hvor du finner informasjon om Elementprismetoden.