Ny aktivitet

- OBS! Vi jobber med oppdatering av hjelpefilene.
Topp  Forrige  Neste

Opprett ny aktivitet, klikk "Legg til aktivitet"

 

Legg til kode, dersom det er å foretrekke for sortering (denne er også med på eksport til Duett)
Navn på aktiviteten, f.eks Arbeid dagtid
Beskrivelse
Velg Lønnsart, her velger systemet fra innstillinger i bedrift. Dersom en aktivitet skal ha en annen lønnsart enn standard, velg overstyr lønnsart fra ansatt. F.eks overtid.
Fakturerbar eller
Avspasering
Negativ aktivitet - denne brukes dersom mertiden skal justeres eller utbetales.
Klikk så "Lagre"

 

Aktivitet 2022