Blankett (byggesøknad)

- OBS! Vi jobber med oppdatering av hjelpefilene.
Topp  Forrige  Neste

 

Holte Blankett (tidligere "Søknad") inneholder søknadsskjemaer og blanketter til byggesak, samt naboliste hvor du selv kan hente naboer fra kart til bruk for nabovarsling.

Ved å bruke modulen får man strukturert søknadene sine etter milepæler i søknads- og saksbehandlingsprosessen, men også sortert skjemaene etter bl.a. blankettnavn, vedleggsnummer og status. Skal det sendes inn flere søknader på samme eiendom, f.eks. en enebolig, garasje og svømmebasseng, kan søknadene opprettes som egne separate tiltak på samme prosjekt og likevel ha god oversikt.

 

Søknadene kan struktureres etter milepæler i søknads- og saksbehandlingsprosessen.
Ordne søknaden etter vedleggsnumre og sortere på status, kommentar og type blankett.
Blankettene kan sendes på e-post for signering eller gjennomsyn, og man har god oversikt over sendte e-poster i utboksen.
Ferdige signerte blanketter, tegninger, kart, bilder, vedtak m.m. kan lastes opp som vedlegg og gis eget vedleggsnummer.
Mulighet for å opprette egne maler på ansvarsområder for gjenbruk i andre søknadsprosjekter.
Kontakter hentes enkelt inn i blankettene fra kontaktregisteret.
Eiendomsinformasjon og opplysninger om ansvarlig søker og tiltakshaver flettes automatisk inn i aktuelle blanketter.
Kommentarer kan opprettes på alle blanketter og opplastede vedlegg.

 

 

 

Det er viktig å merke seg at denne modulen ikke er koblet opp mot Altinn. Holte Blankett gir deg kun tilgang til utfylling av blanketter som kan skrives ut eller sendes på e-post. Ønsker du å lage en fulldigital søknad med signering og utsendelse av nabovarsel via Altinn? Da må du benytte deg av Holte ByggSøk (egen lisens).

 

 

 

eksempel på arbeidsflate med tiltak og milepæler

 

 

SOKNAD_Arbeidsflate 1.2