Laste opp vedlegg

- OBS! Vi jobber med oppdatering av hjelpefilene.
Topp  Forrige  Neste

 

I en byggesøknad skal det også følge annen dokumentasjon enn de utfylte blankettene, som for eksempel tegninger, kart, redegjørelser, merknader fra naboer og vedtak på dispenasjon. Denne dokumentasjonen kan lastes opp som vedlegg og tillegges en vedleggsgruppe og et vedleggsnummer. Ved sortering av søknaden etter vedleggsnummer, vil disse opplastede vedleggene legges i riktig rekkefølge. Vedleggsnummeret vil også være en del av filnavnet dersom dokumentet sendes på e-post.

 

Muligheten for å laste opp filer, kan selvfølgelig også brukes til å laste opp signerte søknadsskjemaer og blanketter til byggesak.

 

 

Opplasting av vedlegg

 

1.Marker den milepælen du vil ha lastet opp vedlegget
2.Trykk på knappen Last opp øverst i arbeidsflaten til høyre
3.Et pop-up vindu åpnes. Her trykker du på knappen Velg fil
4.Marker ønsket fil og velg Åpne (hva knappen heter kan variere)
5.Skriv inn ny beskrivende tittel på filen om ønskelig (tittelen vil vises i kolonnen "Navn" i oversikten, mens filnavnet vil vises under "Referanse")
6.Velg vedleggsgruppe i nedtrekksmenyen (standard valg er Ingen vedleggsgruppe)
7.Skriv inn vedleggsnummer om ønskelig
8.Velg status for filen (Pågår er standard valg)
9.Trykk Ok og og vedlegget lastes opp. Vedlegget vil nå legge seg i listen over filer i markert milepæl

 

 

Merk!

Tillatte filer for opplasting er Word, XML, PDF og bildefiler (f.eks. jpg, png og bmp).

Både navn, vedleggsgruppe, vedleggsnummer og status kan endres når som helst ved å trykke på flervalgsknappen til høyre for filen og velge Endre detaljer.

 

 

SOKNAD_LasteOppVedlegg_1.2