Oppsett

- OBS! Vi jobber med oppdatering av hjelpefilene.
Topp  Forrige  Neste

Oppsett

Før man begynner bør man sette opp de innstillingene man ønsker og gjøre deg kjent med noen enkle funksjoner som vil gjøre det enklere å jobbe i ressursplanleggeren.

Arbeidstid

Arbeids tiden som vises i kalenderen hentes fra Bedrift – Ressursplanlegger – Innstillinger, og må endres der. Ønsker man å se mer kan man trykker på «vis full dag» nederst til venstre i bildet.

Velge tidslinje og navigering

Man har mulighet til å velge hvilken tidslinje man ønsker oppe til venstre i bildet. Man kan velge mellom:

Dag – en detaljert visning dag for dag
Arbeidsuke – Viser dagene mandag til fredag
Uke – Viser hele uken
Agenda – Viser oversiktlig hvilke oppgaver som er planlagt for kommende uke.

 

Standard visning der man har tidspunkter i tidslinjen er arbeidstiden valgt for bedriften. (Se tema velge arbeidstid). Ønsker man å lage oppgaver som strekker seg utover dette vil man kunne trykke på «Vis full dag» nede til venstre i bildet. Da vil man vise hele dagen fra 00:00 til 23:59. For å bytte tilbake til arbeidstimer kan man velge «vis arbeidstimer» samme sted nede til venstre.

For å navigere i bildet kan man benytte navigasjonspilene oppe til venstre. Ved å trykke på pilen som peker mot høyre vil man navigere en enhet frem. Det vil si at har man ukesvisning på vil man flytte deg en uke frem. Tilsvarende trykker man på pilen som peker mot venstre så flytter den deg en uke tilbake.

Bedrift - Tidspunkt

Trykker man på «I dag» vil man navigere tilbake til gjeldende enhet. Det vil si at om man står i uke 23 måned men gjeldende uke er uke 45, vil man automatisk flyttes til uke 23.

Ønsker man å velge spesifikk dato så kan man det ved å trykke på kalenderen eller datoene ved siden av navigasjonspilene. Da vil man få opp en kalender og man kan velge ønsket dato.