Oppsett

- OBS! Vi jobber med oppdatering av hjelpefilene.
Topp  Forrige  Neste

Ny funksjonalitet i Holte Time.

Som administrator i time, vil det nå være mulig å ta i bruk oppsett, som ligger i bedrift > time.

 

Funksjonaliteten her er tenkt å være til hjelp og nytt for å spare de ansatte for innleggelse av tillegg til timelønn som f.eks bastillegg og verktøytillegg.

 

Velg ansatt fra listen til venstre
Velg deretter «Legg til kostnad fra mal»
Velg deretter om tilleggene skal være fast daglig eller timebasert

 

Velges timebasert, er det timeføringen som legger til rette for tillegget. Altså blir det registrert 5 timer på Prosjekt A, vil det komme 5 smusstillegg i tillegg til timeføringen.

 

Velges fast daglig, vil dette bli lagt til kun 1 gang per dag. Har du flere timeføringer, vil den bare være reg på først registrering.

 

OBS!! Denne innstillingen gjelder pr person og kan ikke legges til i ulike prosjekter.

 

 

Oppsett 2022

 

I oppsett har vi også mulighet for å sette arbeidstimer på hver ansatt. Klikk på tannhjulet for å endre innstillinger fra generelle til ansatt spesifikk.

Ved å trykke på + Legg til, så er det mulig å endre arbeidstimer på en ansatt.

 

Arbeidstimer ansatt

 

Lønnsarter:

Det er mulig å legge til lønnsart på ansatte, samt å begrense tilgangen til lønnsarter.