Uønskede hendelser

- OBS! Vi jobber med oppdatering av hjelpefilene.
Topp  Forrige  Neste

Uønskede hendelser

Bedriften kan predefinere uønskede hendelser til bruk i risikoanalyser. En uønsket hendelse er en hendelse som kan medføre tap av en verdi. Dette kan f.eks. personskade, materielle verdier, miljø, omdømme.

Dette er uønskede hendelser som kan oppstå relatert til bedriftens virksomhetsområde.

 

Handlingsvalg:

Opprett ny uønsket hendelse
Endre en uønsket hendelse - dette innebærer at de uønskede hendelsene også blir endret i pågående, fullførte og nye analyser
Slette en uønsket hendelse - det får ikke konsekvenser der den uønskede hendelsen er benyttet tidligere

 

 

clip0337