Registrer timer og kostnader

- OBS! Vi jobber med oppdatering av hjelpefilene.
Topp  Forrige  Neste

På min side registreres det timer og kostnader på vegne av deg selv, og på de prosjektene du er deltaker av.

 

Timeføring fra miniprogram - legg til registrer timer fra oversikt - legg til miniprogram

 

Miniprogram_registrer timer

 

Register timer fra miniprogram. Velg prosjekt og aktivitet fra nedtrekks listen

Trykk start for å starte timeføringen, tidspunkt for når timeføringen ble startet fremkommer
Trykk stopp for å stoppe timeføringen
Trykk x for å avbryte

Obs! Det er viktig å merke seg at dersom du glemmer å logge deg ut, så vil systemet ikke lagre timeføringen.

 

Hurtigregistrering timer

På min side og time, finner du registrer timer og kostnader, oversikt over timeforbruket og rapporter.

Det er 2 ulike visningsbilder i registrer timer og kostnader. Det er mulig å registrere timer fra ukesvisningsbilde eller listevisning. I tillegg velges det desimalvisning eller minutter.

Timeføring med start / stopp funksjonalitet:

Øverste til høyre finnes det hurtigregistrering.

Velg prosjekt og aktivitet
Deretter pilen for å starte timeregistrering. Dette vil starte nøyaktig klokkeslett for innsjekk.
For å avslutte timeføringen, må knappen stopp benyttes.

 

start_stopp knapp

 

Timeføring ukesvisning:

Dersom det ikke benyttes start / stopp, er det mulig å gjøre timeregistrering i ukesvisningsbilde.

knappen i dag tar deg til dagens dato
velg prosjekt og aktivitet
før inn antall timer i cellen

 

Det er mulig å benytte desimaler eller minutter

Eks: Minutter: 09:10 = 9 timer 10 minutter

Desimaler: 9,17 = 9 timer 10 minutter

 

For å legge til kommentarer eller kostnader, dobbeltklikk i cellen som timer er ført i, eller trykk knappen endre.

 

Register hours week

 

Timeføring listevisning:

1.Trykk + for å legge til timer
2.Dagens dato vil automatisk bli lagt til
3.Prosjekt velges fra nedtrekksmenyen
4.Aktivitet velges fra nedtrekksmenyen
5.Start/slutt: her vil klokkesymbol fremkomme og tidspunkt kan registreres (husk: når start/stopp benyttes, aktiveres lunsj innstillinger, dersom det er 30 min lunsj pause i bedriften blir dette trukket i fra)
6.Timer: systemet regner ut antall timer i tidspunktet mellom start og stopp. Alternativt kan timer benyttes til å føre 7,5 t eller 07:30 (desimal eller minutter)
7.Lønnsart: lønnsarten hentes fra aktiviteten som er valgt. Det er mulig å føre 2 linjer med samme aktivitet, men med 2 ulike lønnsarter. Dette forutsetter at det er hensyntatt under bedriftsinnstillinger.

Det finnes flere symboler i Holte Time, i listevisningen benytter vi følgende:

kopi_endre knapp

kopi symbel = kopierer forrige timeføring

Blyant = endre detaljer (her kan det legges til kostnader og bilder)

Register hours list 

 

Endre detaljer:

laste opp bilde

 

Forklaring til registrerte timer

Forklaring til reg timer opp mot normalen

 

 

Det finnes en rekke symboler i timeføringen, se forklaring under

 

Knappeforklaring alle

Kopifunksjon

Det er mulig å kopiere timeføring fra følgende:

 

1.Forrige ukes timeføring til inneværende uke
2.Eller kopiere timer frem i tid, altså til et valgt dato intervall. Systemet forutsetter at det foreligger en timeføring den kan kopiere fra.

Eksempel: mandag 05.11.18 aktivitet ferie

Det må velges hvilken aktivitet det er ønskelig å kopiere fra. Se under:

Her kopieres aktiviteten som er lagt inn mandag, den er allerede ført, derfor starter f.o.m datoen dagen etter. Altså det er viktig at systemet har en timeføring å kopiere fra.

kopifunksjon

 

Lunsj

Det er lagt inn mulighet for fratrekk av lunsjpause. Denne innstillingen finnes under bedrift – time – innstilling

OBS! Det er viktig å kjenne til regler om pause.

https://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/lover/arbeidsmiljoloven/10/10-9/

I Holte Time er det lagt inn automatikk på fratrekk for lunsj dersom det benyttes start / stopp funksjonalitet

 

Lunsj innstilling

 

Eksempel 1:

Lunsj ved registering av timer med start / stopp:

 

lunsj registrering1

 

Eksempel 2:

Lunsj ved registrering av timer med antall timer:

lunsj registrering2

 

Timeføring månedsvisning

Her kan du føre timer enten med å dobbeltklikke på dagen, eller stå i kolonnen og trykke legg til.

Velg deretter prosjekt og aktivitet. Videre antall timer, og kommentar. Deretter lagre.

 

Monthly view