Registrere timer og kostnader

- OBS! Vi jobber med oppdatering av hjelpefilene.
Topp  Forrige  Neste
Klikk på "Registrer timer og kostnader", og du får opp timeføringsbilde som viser aktuelle prosjekter med tilhørende aktiviteter, timer og kostnader som er ført på de forskjellige dager.
Det er dine egne timer som er valgt som standard, men her kan man registrere timer og kostnader på vegne av andre ansatte, se søkefunksjon lengre ned på siden.
Velg dag og aktivitet, klikk og før inn antall timer.
Klikk på "trakt" for å velge aktuelle prosjekt eller velg alle og kun det som er valgt vises.
I bunn vises summeringer for aktuell periode.
Navigering fra uke til uke eller til en annen måned kan gjøres ved å bruke kalenderfunksjonen som du finner over ukedagene, eller bla fra uke til uke ved å klikke på piler til venstre/høyre.
Legg til kostlinjer ved å klikke "Endre" eller dobbeltklikke i feltet, fyll inn kostnader og klikk "OK".
Legg til kostlinje fra mal ved å klikke "Legg til kostlinje fra mal" og velg type kostnader du ønsker å legge til og klikk "Ok"
NB! Ved føring av kostlinjer som er fakturerbare må pris ut brukes når timepris settes. Hvis kostnad ikke er fakturerbar brukes timeprisen.  Husk å hake av for "Fakturerbar"!

 

Timeføring ukesvisning:

 

Timeforing bedrift ukesvisning

Timeføring listevisning:

 

Timeforing bedrift listevisning

 

Søkefunksjon på navn:

 

sok navn i bedrift

 

Forklaringer

 

Knappeforklaring alle

 

Legge til kostnader og bilder:

Endre detaljer

 

Hvordan få oversikt over timeføring for alle ansatte?

I bedrift - time - register timer og kostnader finnes det nå et valg som heter "vis alle". Her vises en oversikt over timeføringen til alle for en uke. Alle ansatt navn er klikkbare og tar deg tilbake til timeføringsbilde.

 

Company- hours and cost - show all

 

 

Timeføring månedsvisning

Her kan du føre timer enten med å dobbeltklikke på dagen, eller stå i kolonnen og trykke legg til.

Velg deretter prosjekt og aktivitet. Videre antall timer, og kommentar. Deretter lagre.

 

Monthly view